Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Informačný systém

bezpečne a neobmedzene

Používatelia – Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Bezpečné prihlasovanie neobmedzeného počtu používateľov.
Detailné nastavenie prístupových práv.
Rýchla komunikácia medzi používateľmi.
Prispôsobiteľné nastavenia systému.
skladovy system na meiru

INFORMAČNÝ SYSTÉM – ZÁKLADNÉ PRVKY

Používatelia

Evidencia, riadenie a sledovanie používateľov systémov. Prístup do systému nie je limitovaný počtom používateľov. Môžete vytvoriť prístup pre všetkých vašich zamestnancov. Definujte im prístupové práva na mieru a sledujte ich aktivitu.

 

skladovy system

Základné údaje používateľa

Financie

vytvorte používateľa systému zadaním základných údajov ako používateľské meno a heslo. Používateľa vie vytvoriť iba administrátor rovnako tak ako aj zmenu v prípade strateného hesla. V prípade, že sa používateľ bude snažiť neúspešne prihlasovať, systém ho automaticky zablokuje.
sprístupnite používateľovi iba tie sekcie systému a v takej úrovni, akú potrebuje. Každú sekciu systému viete sprístupniť v 4 úrovniach (plné práva, iba na zápis, iba na čítanie, žiadny prístup). Zároveň viete používateľovi obmedziť prístup iba do zvolených pobočiek a iba z konkrétnych IP adries.

Prístupové práva

sprístupnite používateľovi iba tie sekcie systému a v takej úrovni, akú potrebuje. Každú sekciu systému viete sprístupniť v 4 úrovniach (plné práva, iba na zápis, iba na čítanie, žiadny prístup). Zároveň viete používateľovi obmedziť prístup iba do zvolených pobočiek a iba z konkrétnych IP adries.
sledujte každý krok používateľa (kedy sa prihlásil, aký dokument vytvoril alebo zmenil a aj čo konkrétne v ňom zmenil).

Aktivita

sledujte každý krok používateľa (kedy sa prihlásil, aký dokument vytvoril alebo zmenil a aj čo konkrétne v ňom zmenil).
skladovy system

Profil

Každý používateľ má svoj vlastný profil, v ktorom si môže upraviť niektoré vlastnosti a nastavenia systému na mieru. Na profil používateľa sú napojené aj rôzne rozšírenia.

Základné možnosti profilu

Nastavenia systému - zmeňte funkčnosť niektorých častí systému podľa vlastných preferencií. Zároveň podľa definovanej používateľskej úlohy si môžete určiť, ktoré systémové správy sa majú posielať alebo akým spôsobom (mailom alebo iba do informačného systému).
Klávesové skratky - definujte vlastné klávesové skratky v rámci celého systému.
Nástenka - zobrazte si vlastné boxy na hlavnej úvodnej stránke systému. Máte široký výber z boxov, ktorých obsah sa zobrazuje na základe definovaných prístupových práv.
Ostatné - podľa doplnkových rozšírení rozšírte profil o osobnú pokladnicu, finančné plánovanie a finančné analýzy. Základom je prepojenie zamestnaneckého účtu s používateľským (v profile používateľa sa následne zobrazia finančné dáta, ktoré sú prideľované zamestnancovi).

Ďalšie vlastnosti onlineerp

Fakturácia a maloobchod 

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo-zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné