EnglishSlovak

Informačný systém

Informačný systém

Informačný systém - bezpečne a neobmedzene.

Používatelia - Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.
 • Bezpečné prihlasovanie neobmedzeného počtu používateľov.
 • Detailné nastavenie prístupových práv.
 • Rýchla komunikácia medzi používateľmi.
 • Prispôsobiteľné nastavenia systému.

Informačný systém - základné prvky

Používatelia

Používatelia

Evidencia, riadenie a sledovanie používateľov systémov. Prístup do systému nie je limitovaný počtom používateľov. Môžete vytvoriť prístup pre všetkých vašich zamestnancov. Definujte im prístupové práva na mieru a sledujte ich aktivitu.

Základné údaje používateľa

 • Prihlasovanie - vytvorte používateľa systému zadaním základných údajov ako používateľské meno a heslo. Používateľa vie vytvoriť iba administrátor rovnako tak ako aj zmenu v prípade strateného hesla. V prípade, že sa používateľ bude snažiť neúspešne prihlasovať, systém ho automaticky zablokuje.
 • Prístupové práva - sprístupnite používateľovi iba tie sekcie systému a v takej úrovni, akú potrebuje. Každú sekciu systému viete sprístupniť v 4 úrovniach (plné práva, iba na zápis, iba na čítanie, žiadny prístup). Zároveň viete používateľovi obmedziť prístup iba do zvolených pobočiek a iba z konkrétnych IP adries.
 • Aktivita - sledujte každý krok používateľa (kedy sa prihlásil, aký dokument vytvoril alebo zmenil a aj čo konkrétne v ňom zmenil).
Profil

Profil

Každý používateľ má svoj vlastný profil, v ktorom si môže upraviť niektoré vlastnosti a nastavenia systému na mieru. Na profil používateľa sú napojené aj rôzne rozšírenia.

Základné možnosti profilu

 • Nastavenia systému - zmeňte funkčnosť niektorých častí systému podľa vlastných preferencií. Zároveň podľa definovanej používateľskej úlohy si môžete určiť, ktoré systémové správy sa majú posielať alebo akým spôsobom (mailom alebo iba do informačného systému).
 • Klávesové skratky - definujte vlastné klávesové skratky v rámci celého systému.
 • Nástenka - zobrazte si vlastné boxy na hlavnej úvodnej stránke systému. Máte široký výber z boxov, ktorých obsah sa zobrazuje na základe definovaných prístupových práv.
 • Ostatné - podľa doplnkových rozšírení rozšírte profil o osobnú pokladnicu, finančné plánovanie a finančné analýzy. Základom je prepojenie zamestnaneckého účtu s používateľským (v profile používateľa sa následne zobrazia finančné dáta, ktoré sú prideľované zamestnancovi).
Informačné správy a chat

Informačný systém - správy a chat

Informačný systém evidujúci informačné správy, ktoré si používatelia medzi sebou posielajú. Umožní posielať hromadné alebo individuálne správy s vyžiadaním o jeho splnenie. Možnosťou je aj rýchly chat rozhovor medzi online používateľmi.

Základné vlastnosti správ

 • Systémové správy - pošlite ako administrátor hromadnú správu s možnosťou vyžiadania splnenia úlohy (ak obsahom správy bol nejaký výkon). Zároveň systém automaticky generuje systémové správy ako napr. nepovolený pokus a prihlásenie, pokus o predaj pod nákupnú cenu, ukončenie platnosti cenníku a iné.
 • Používateľské správy - odosielajte informačné správy používateľovi, skupine používateľov alebo celým pobočkám. Môžete k správam pridať prílohy alebo odkazy na sekcie systému (napr. na konkrétny doklad).
 • Chat - chatujte s ďalšimi online používateľmi. Na stav dostupnosti používateľov (či sú online, neaktívni alebo offline) slúži box na nástenke.

Ďalšie vlastnosti onlineERP

Fakturácia a maloobchod

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo - zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné
Vytvoríme nové funkcie alebo zmeníme funkčnosť systému na mieru presne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
Pripravený vyskúšať alebo používať online ERP systém?