EnglishSlovak

Logika objednávania

Logika objednávania

Automatické objednávanie tovaru podľa variant.
Logika objednávania je rozšírenie, ktoré pridáva do vyšlých objednávok možnosť automatického načítania produktov, ktoré je potrebné objednať podľa definovaných parametrov a variant.

V administrácii je na výber 5 variant. Každá varianta sa dá nastaviť zvlášť pre každú pobočku. Pre jednotlivé varianty sa nastavujú rôzne parametre, s ktorými proces objednania počíta. Najdôležitejším parametrom je spätné a budúce časového obdobia pre výpočet predaja. Je možné nastaviť obmedzenie nárazových objednávok, obmedzenie používateľa zmeniť navrhované množstva (príp. možnosť jeho max. povolenej zmeny)

Typy Variant a ich funkčnosť:
Variant 0 – objednáva porovnaním aktuálneho stavu na sklade s vystavenými objednávkami
Variant 1 – jednoduchý výpočet na optimalizáciu skladových zásob. Vhodný na tovar, ktorý nemá sezónny charakter.
Variant 2 – vhodný pre identifikáciu tovaru na základe minuloročného predaja.
Variant 3 – tento model by asi najpresnejšie predikoval sezónny tovar.
Variant 4 – slúži na zistenie predaja budúceho predaja na základe minuloročného predaja.

Samotný výpočet potrebného objednávaného množstva ovplyvňujú aj dáta zo skladovej karty, ktoré sú v celkovom množstve zohľadnené. Ide o minimálnu skladovú úroveň, minimálne objednávacie množstvo, množstvo na pobočke, množstvo na došlých a vyšlých objednávkach.

Pred samotným výpočtom je možné použiť rôzne filtre ako napr. objednanie tovaru od konkrétneho dodávateľa (v skladovej karte musí byť zadaný prednostný dodávateľ), objednanie podľa zvolených kategórií apod.

Súčasťou rozšírenia je aj zoznam tovaru (dostupný z výpisu zásob) zotriedený podľa dátumu vypredania (v prípade ak sa tovar eviduje s týmto dátumom a šaržou).
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:13 júna, 2018
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.9
Zobraziť históriu zmien