Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Pobočky

jednoducho a neobmedzene

Pobočky a sklady – Spravovanie neobmedzeného počtu samostatných pobočiek a firiem, pridružených skladov, ako aj systém riadenia pre konsignačné pobočky a sklady.

Rôzne typy pobočiek.
Detailné nastavenia skladov.
Rýchle prevody zásob medzi pobočkami.
Jednoduché sledovanie a analýza údajov jednotlivých pobočiek.
erp konektor

POBOČKY A SKLADY – ZÁKLADNÉ PRVKY

Typy pobočiek

Evidencia firiem, pobočiek a skladov bez obmedzenia. Pre každý typ sú určené nastavenia ako napr. samostatné číselníky, samostatná adresa. Pri firemnej pobočke je tiež možné definovať, či je platcom alebo neplatcom DPH. Prístup do pobočky sa nastavuje pre každého používateľa zvlášť. Prepínanie sa medzi pobočkami je jednoduché cez výberové menu na každej stránke systému (napr. priamo pri vytváraní faktúry, vo výpise faktúr alebo vo výpisoch skladu alebo v skladovej karte).

 

skladovy system
Firemná pobočka s vlastnou adresou, firemnými a daňovými údajmi, vlastnými číselníkmi.

FIREMNÁ POBOČKA

Firemná pobočka s vlastnou adresou, firemnými a daňovými údajmi, vlastnými číselníkmi.
Samostatná pobočka s vlastnou adresou a vlastnými číselníkmi.

SAMOSTATNÁ POBOČKA

Samostatná pobočka s vlastnou adresou a vlastnými číselníkmi.
Pridružená pobočka s vlastnou adresou, s číselníkmi a predajnými cenami podľa hlavnej pobočky

PRIDRUŽENÁ POBOČKA

Pridružená pobočka s vlastnou adresou, s číselníkmi a predajnými cenami podľa hlavnej pobočky
Konsignačná pobočka pre komisionálny predaj / nákup podľa zvoleného zákazníka / dodávateľa.

KONSIGNAČNÁ POBOČKA

Konsignačná pobočka pre komisionálny predaj / nákup podľa zvoleného zákazníka / dodávateľa.

OPERÁCIE

Pri každom type je možné nastaviť, ktoré karty (zákazník alebo skladová karta) sa majú zobraziť v tej ktorej pobočke.

Základné možnosti pobočky

Kontakty - pre každú pobočku si nastavte samostatne obchodného zástupcu, platobné podmienky, cenník.
Zásoby - pre každú pobočku si nastavte samostatne rôzne údaje ako mernú jednotku, cenník, predajné ceny, aktivitu a iné. Množstvá a nákupné ceny sa samozrejme rozdeľujú podľa pobočiek automaticky. Ceny pre pridruženú pobočku sa môžu automaticky aktualizovať podľa jej hlavnej pobočky.
Viditeľnosť - nastavte viditeľnosť zákazníka alebo skladovú položku podľa pobočiek. Túto viditeľnosť si môžete nastaviť už pri vytváraní karty zákazníka alebo skladovej karty.
Prevody - prevádzajte jednoducho a rýchlo množstvá z jednej pobočky do druhej s nutnosťou odsúhlasenia prijatia prevodky.

Ďalšie vlastnosti onlineerp

Fakturácia a maloobchod 

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo-zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné