Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Online Kontakty

prehľadne a neobmedzene

Zákazníci, dodávatelia, zamestnanci – Evidencia neobmedzeného počtu fakturačných adries, dodacích adries a kontaktov.

Efektívne prepojenie s ekonomickými dokladmi.
Prehľadný výpis histórie, splatností, CRM.
Jednoduché vytvárenie cez obchodný register, overenie IČ DPH, ...
erp konektor

KONTAKTY – ZÁKLADNÉ PRVKY

Zákazníci

Evidencia zákazníkov pre účely fakturácie a informácií o objednávkach, ponukách. Zákazníka vytvoríte samostatne z výpisu zákazníkov, ale aj jednoducho priamo pri vytváraní faktúry alebo objednávky. Automaticky Vám systém zistí a vyplní všetky fakturačné údaje z OR SR a overí IČ DPH.

skladovy system

Základné údaje zákazníka

vytvorte ku každému zákazníkovi neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries.

Adresy

vytvorte ku každému zákazníkovi neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries.
ku každému zákazníkovi pridajte firemné kontakty.

Kontakty

ku každému zákazníkovi pridajte firemné kontakty.
systém Vám automaticky vyplní základné firemné fakturačné údaje z OR SR a overí IČ DPH z EC Europe (buď zadaním IČO alebo adresy).

OR SR a Overenie IČ DPH

systém Vám automaticky vyplní základné firemné fakturačné údaje z OR SR a overí IČ DPH z EC Europe (buď zadaním IČO alebo adresy).
nastavte pre každého zákazníka samostatné špeciálne platobné podmienky (zľavu, dni splatnosti, limit úveru).

Platobné podmienky

nastavte pre každého zákazníka samostatné špeciálne platobné podmienky (zľavu, dni splatnosti, limit úveru).
prehľadne si zobrazte aktuálny finančný stav zákazníka, prípadne rôznymi výstupmi si ho vytlačte alebo odošlite emailom.

Saldo konto

prehľadne si zobrazte aktuálny finančný stav zákazníka, prípadne rôznymi výstupmi si ho vytlačte alebo odošlite emailom.
vytvorte automaticky dodávateľa a vzájomné záväzky a pohľadávky riešte jednoducho cez firemný zápočet.

Konvertovanie na dodávateľa

vytvorte automaticky dodávateľa a vzájomné záväzky a pohľadávky riešte jednoducho cez firemný zápočet.
efektívne si zobrazte históriu predaja a objednávok ako aj históriu a priemerný predaj produktov.

História

efektívne si zobrazte históriu predaja a objednávok ako aj históriu a priemerný predaj produktov.
evidujte základné CRM poznámky, zobrazte adresu firmy na mape, nastavte rôzne predvolené vlastnosti (ako napr. predvolený spôsob platby, typ dokladu), pridajte prílohy a iné.

Ostatné

evidujte základné CRM poznámky, zobrazte adresu firmy na mape, nastavte rôzne predvolené vlastnosti (ako napr. predvolený spôsob platby, typ dokladu), pridajte prílohy a iné.

DODÁVATELIA

Evidencia dodávateľov pre účely príjemky a informácií o objednávkach, ponukách. Dodávateľa vytvoríte samostatne z výpisu zákazníkov, ale aj jednoducho priamo pri vytváraní faktúry alebo objednávky. Automaticky Vám systém zistí a vyplní všetky fakturačné údaje z OR SR a overí IČ DPH.

Základné údaje dodávateľa

Adresy - vytvorte ku každému dodávateľovi neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries.
Kontakty - ku každému zákazníkovi pridajte firemné kontakty. Saldo konto - prehľadne si zobrazte aktuálny finančný stav dodávateľa, prípadne rôznymi výstupmi si ho vytlačte alebo odošlite emailom.
Konvertovanie na zákazníka - vytvorte automaticky zákazníka a vzájomné záväzky a pohľadávky riešte jednoducho cez firemný zápočet.
História - efektívne si zobrazte históriu nákupov a objednávok ako aj históriu a priemerný nákup produktov.
Ostatné - evidujte základné CRM poznámky, zobrazte adresu firmy na mape, pridajte prílohy, priraďte predvoleného dodávateľa do skladovej karty a iné.

Základné údaje zamestnanca

Úlohy - na základe definovaných úloh sa k zamestnancovi priraďujú doklady a s ním spojené dáta. Napr. ak bude mať zamestnanec zašktrnuté "obchodný zástupca", financie z predaja sa pripíšu do jeho profilu a zároveň pri hotovostnej úhrade faktúry sa mu peniaze pripíšu do osobnej pokladnice.
Financie -sledujte finančný prínos ak bol zadaný ako obchodný zástupca vo faktúre.
Osobná pokladnica - evidujte hotovostné úhrady faktúr, bločkov, denných uzávierok ako aj prevody peňazí medzi zamestnancami.
Finančný plán - definujte zamestnancovi jeho finančný plán (prípadne aj minimálny výsledok) a sledujte jeho mesačné výsledky prehľadne sumárne alebo graficky.
Ostatné - evidujte poznámky alebo ho zaraďte do oddelení (na základe ktorých viete v systéme prideľovať rôzne prístupové práva napr. k formulárom a reportom).

ZAMESTNANCI

Evidencia zamestancov za účelom pridelenia úloh v rámci systému. Zamestnanci nie sú používatelia systému (môžete mať napr. 1000 zamestnancov, ale do systému bude mať prístup napr. iba 10 z nich). Nastavte úlohy zamestnanca a sledujte jeho finančný prínos firmy. Zároveň si zamestnanec môže evidovať svoju osobnú pokladnicu alebo sledovať svoj finančný plán.

Ďalšie vlastnosti onlineerp

Fakturácia a maloobchod 

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo-zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné