EnglishSlovak

Kontakty

Kontakty

Online Kontakty - prehľadne a neobmedzene.

Zákazníci, dodávatelia, zamestnanci - Evidencia neobmedzeného počtu fakturačných adries, dodacích adries a kontaktov.
 • Efektívne prepojenie s ekonomickými dokladmi.
 • Prehľadný výpis histórie, splatností, CRM.
 • Jednoduché vytvárenie cez obchodný register, overenie IČ DPH, ...

Kontakty - základné prvky

Zákazníci

Zákazníci

Evidencia zákazníkov pre účely fakturácie a informácií o objednávkach, ponukách. Zákazníka vytvoríte samostatne z výpisu zákazníkov, ale aj jednoducho priamo pri vytváraní faktúry alebo objednávky. Automaticky Vám systém zistí a vyplní všetky fakturačné údaje z OR SR a overí IČ DPH.

Základné údaje zákazníka

 • Adresy - vytvorte ku každému zákazníkovi neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries.
 • Kontakty - ku každému zákazníkovi pridajte firemné kontakty.
 • OR SR a Overenie IČ DPH - systém Vám automaticky vyplní základné firemné fakturačné údaje z OR SR a overí IČ DPH z EC Europe (buď zadaním IČO alebo adresy).
 • Platobné podmienky - nastavte pre každého zákazníka samostatné špeciálne platobné podmienky (zľavu, dni splatnosti, limit úveru).
 • Saldo konto - prehľadne si zobrazte aktuálny finančný stav zákazníka, prípadne rôznymi výstupmi si ho vytlačte alebo odošlite emailom.
 • Konvertovanie na dodávateľa - vytvorte automaticky dodávateľa a vzájomné záväzky a pohľadávky riešte jednoducho cez firemný zápočet.
 • História - efektívne si zobrazte históriu predaja a objednávok ako aj históriu a priemerný predaj produktov.
 • Ostatné - evidujte základné CRM poznámky, zobrazte adresu firmy na mape, nastavte rôzne predvolené vlastnosti (ako napr. predvolený spôsob platby, typ dokladu), pridajte prílohy a iné.
Dodávatelia

Dodávatelia

Evidencia dodávateľov pre účely príjemky a informácií o objednávkach, ponukách. Dodávateľa vytvoríte samostatne z výpisu zákazníkov, ale aj jednoducho priamo pri vytváraní faktúry alebo objednávky. Automaticky Vám systém zistí a vyplní všetky fakturačné údaje z OR SR a overí IČ DPH.

Základné údaje dodávateľa

 • Adresy - vytvorte ku každému dodávateľovi neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries.
 • Kontakty - ku každému zákazníkovi pridajte firemné kontakty.
 • Saldo konto - prehľadne si zobrazte aktuálny finančný stav dodávateľa, prípadne rôznymi výstupmi si ho vytlačte alebo odošlite emailom.
 • Konvertovanie na zákazníka - vytvorte automaticky zákazníka a vzájomné záväzky a pohľadávky riešte jednoducho cez firemný zápočet.
 • História - efektívne si zobrazte históriu nákupov a objednávok ako aj históriu a priemerný nákup produktov.
 • Ostatné - evidujte základné CRM poznámky, zobrazte adresu firmy na mape, pridajte prílohy, priraďte predvoleného dodávateľa do skladovej karty a iné.
Zamestnanci

Zamestnanci

Evidencia zamestancov za účelom pridelenia úloh v rámci systému. Zamestnanci nie sú používatelia systému (môžete mať napr. 1000 zamestnancov, ale do systému bude mať prístup napr. iba 10 z nich). Nastavte úlohy zamestnanca a sledujte jeho finančný prínos firmy. Zároveň si zamestnanec môže evidovať svoju osobnú pokladnicu alebo sledovať svoj finančný plán.

Základné údaje zamestnanca

 • Úlohy - na základe definovaných úloh sa k zamestnancovi priraďujú doklady a s ním spojené dáta. Napr. ak bude mať zamestnanec zašktrnuté "obchodný zástupca", financie z predaja sa pripíšu do jeho profilu a zároveň pri hotovostnej úhrade faktúry sa mu peniaze pripíšu do osobnej pokladnice.
 • Financie - sledujte finančný prínos ak bol zadaný ako obchodný zástupca vo faktúre.
 • Osobná pokladnica - evidujte hotovostné úhrady faktúr, bločkov, denných uzávierok ako aj prevody peňazí medzi zamestnancami.
 • Finančný plán - definujte zamestnancovi jeho finančný plán (prípadne aj minimálny výsledok) a sledujte jeho mesačné výsledky prehľadne sumárne alebo graficky.
 • Ostatné - evidujte poznámky alebo ho zaraďte do oddelení (na základe ktorých viete v systéme prideľovať rôzne prístupové práva napr. k formulárom a reportom).

Ďalšie vlastnosti onlineERP

Fakturácia a maloobchod

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo - zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné
Vytvoríme nové funkcie alebo zmeníme funkčnosť systému na mieru presne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
Pripravený vyskúšať alebo používať online ERP systém?