EnglishSlovak

Analýzy a reporty

Analýzy a reporty

Online analýzy - rýchlo a prehľadne.

Analýzy a reporty - Zobrazenie všetkých základných ekonomických a skladových údajov firmy. Sumárne, graficky alebo exportom pre ďalšie spracovanie.
 • Rýchly prístup k dôležitým firemným údajom.
 • Prehľadné analyzovanie ekonomických a skladových dát.
 • Široký výber reportov a ich výstupov.
 • Jednoduchý export ekonomických dát do účtovných programov.

Analýzy a reporty - základné prvky

Analyzy

Analýzy

Sledovanie finančných údajov firmy, ktoré je možné obmedziť prístupovými právami používateľa. Väčšina údajov sa zobrazuje aj formou boxu na nástenke systému podľa práv používateľa a tiež v profile používateľa, ak je prepojený so zamestnaneckým účtom. Všetky analýzy a reporty je možné vytlačiť alebo vyexportovať napr. do PDF, XLS, CSV alebo HTML.

Dostupné Finančné údaje

 • Financie - sledujte všetky svoje finančné údaje z predaja a nákupov. Údaje ako zisk, skladová cena, tržby, úhrady, zľavy, doprava a iné služby. Údaje môžete filtrovať podľa dokladu, zákazníka, produktu alebo dátumu. Jednotlivé údaje sú tiež rozdelené na údaje z faktúr, bločkov a dodacích listov.
 • DPH - kontrolujte mesačne alebo štvrťročne stav DPH, či je výsledkom daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet.
 • Analýzy - analyzujte svoj predaj podľa predpripravených analýz ako napr. top produkty podľa tržby alebo ziskovosti, top zákazníci podľa tržby alebo ziskovosti a iné.
 • Finančný stav - majte pod kontrolou váš finančný stav porovnaním ziskovosti a režijných nákladov.
 • Finančný plán - stanovte si pre pobočku, firmu alebo zamestananca finančný plán a sledujte jeho plnenie.
 • Obchodní zástupcovia - sledujte plnenie cieľov vašich obchodných zástupcov s údajmi ako počet aktívnych a nových zákazníkov, mesačný predaj, doplnený sortiment a pod.
 • Hodnota skladu - analyzujte svoju hodnotu skladu a vývoj množstiev a skladových cien.
Reporty

Reporty

Okolo 150 rôznych formulárov a reportov, ktoré je možné exportovať do PDF, XLS, CSV alebo HTML. Každý report je možné obmedziť prístupovými právami pre konkrétneho používateľa, skupiny používateľov alebo podľa úloh používateľa. Každý formulár alebo report je možné generovať cez prehliadač, stiahnuť alebo odoslať emailom.

Dostupné možnosti reportov

 • Práva - nastavte každý report tým používateľom alebo skupine používateľov, ktorí majú na to mať právo.
 • Výstup - vygenerujte každý report, či už do PDF alebo XLS, CSV alebo HTML a ten si následne prezrite, stiahnite alebo odošlite mailom.
 • Filtre - väčšina reportov obsahuje filtráciu, takže si zobrazte iba tie údaje, ktoré aktuálne potrebujete.
export údajov

Export údajov

Exportovanie zvolených údajov do účtovných programov MRP alebo Omega. Výstupom je súbor vo formáte, ktorý si jednoducho naimportujete do týchto programov. Môžete exportovať zákazníkov, dodávateľov, vyšlé a došlé faktúry ako aj úhrady s možnosťou priameho zaúčtovania.

Podporované účtovné programy

Ďalšie vlastnosti onlineERP

Fakturácia a maloobchod

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo - zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné
Vytvoríme nové funkcie alebo zmeníme funkčnosť systému na mieru presne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
Pripravený vyskúšať alebo používať online ERP systém?