EnglishSlovak

Modul Aktíva

Jednoduchá evidencia majetku firmy.

Popis modulu

Aktíva je modul, ktorý umožňuje jednoduchú evidenciu majetku firmy.

Funkčnosť

Majetok ako entita obsahuje základné údaje ako názov a popis. Medzi ďalšie údaje patria napr. nadobúdacia cena, výrobné číslo, dátum zakúpenia, účtovné odpisové triedy a iné. Možnosťou je aj nahratie obrázku, príloh prípadne pripisovať poznámky.

Galéria modulu

Základné okno Aktíva
Základné okno Aktíva

15

Kategórie:
Aktuálna verzia

3.0

Posledná aktualizácia

15.12.2021