EnglishSlovak

Aktíva

Aktíva

Jednoduchá evidencia majetku firmy.
Aktíva je modul, ktorý umožňuje jednoduchú evidenciu majetku firmy.

Majetok ako entita obsahuje základné údaje ako názov a popis. Medzi ďalšie údaje patria napr. nadobúdacia cena, výrobné číslo, dátum zakúpenia, účtovné odpisové triedy a iné. Možnosťou je aj nahratie obrázku, príloh prípadne pripisovať poznámky.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:14 novembra, 2017
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.7
Zobraziť históriu zmien