modul Aktíva

Aktíva

Jednoduchá evidencia majetku firmy.
Modul pridáva do sekcie firmy evidenciu majetku.

Majetok ako entita obsahuje základné údaje ako názov a popis. Medzi ďalšie údaje patria napr. nadobúdacia cena, výrobné číslo, dátum zakúpenia, účtovné odpisové triedy a iné. Možnosťou je aj nahratie obrázku, príloh prípadne pripisovať poznámky.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:14 novembra, 2017
Posledná aktualizácia:28 marca, 2021