APP pre Android

Android APP

Mobilná aplikácia pre váš business

onlineERP APP aplikácia pre Android v modernom Material designe Vám prinesie rýchle informácie a kontrolu nad vašou firmou.

Výskušajte priamo vo vašom mobile

Dáta sa aktualizujú z demo onlineERP.

Čo obsahuje onlineERP APP pre Android ?

Aplikácia pre Android obsahuje základné moduly, ktoré manažér firmy potrebuje. Prihlasuje sa do nej s rovnakými prihlasovacími údajmi ako do online systému. Jednotlivé moduly a jeho súčasti sa zobrazujú v závislosti od právomocí z onlineERP systému. Dáta sú vždy aktuálne a je ich možné meniť na základe nastavení. Podobne ako systém onlineERP, tak túto aplikáciu je možné upraviť na mieru podľa požiadaviek. Či už by sa jednalo o možnosť zobraziť faktúry, objednávky alebo odosielanie informačných správ alebo aj vytvárať jednoduché ponuky a posielať ich zákazníkom z mobilu.

Moduly aplikácie

Správy

Správy

Výpis bežných alebo odsúhlasovacích správ z IS. Možnosť označiť správy hviezdičkou, archivovať alebo odsúhlasovať žiadosti.

Financie

Financie

Sumárne aj graficky zobrazené denné resp. mesačné príjmy a náklady. Načítava sa aj finančný plán a podiel na výsledku. Dáta sa môžu načítavať za celú firmu alebo podľa osobných predajov.

Aktivita

Aktivita

Načítava sa zoznam aktivít zo systému. Obsahuje tiež výpis používateľov a informácie o ich poslednej aktivite.

Zásoby

Zásoby

Výpis skladových položiek so základnými údajmi. Každú položku je možné načítať osobitne čím sa zobrazia ďalšie doplňujúce informácie.

Login

Login

Prihlásenie na základe prihlasovacích údajov z onlineERP. Po prihlásení sa načítajú aj informácie o používateľovi s jeho právami.

Úvod

Úvod

Sumár údajov zo základných modulov aplikácie.

Menu

Menu

Menu s odkazmi na moduly, do nastavenia, na odhlásenie alebo ku kontaktným informáciám.

Nastavenia

Nastavenia

Rôzne nastavenia aplikácie.